Wyszukiwarka

Pozycje 1-23 z 23  pokazuj  pozycji

Kategoria
SZP.270-9/2020 Dostawa energii elektrycznej Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2020-04-23 2020-04-23 Adam Pietrzyk
SZP.270-64/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów kręgosłupowych wraz z dzierżawą instrumentarium i sprzętu pomocniczego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2020-03-10 2020-03-10 Adam Pietrzyk
SZP.270-44/2019 Dostaw endoprotez wraz z dzierżawą instrumentarium i sprzętu pomocniczego. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2020-02-10 2020-02-10 Adam Pietrzyk
SZP.270-33/19 Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2020-02-05 2020-02-05 Adam Pietrzyk
SZP.270-47/2019 Dostawa implantów do złamań wraz z dzierżawą instrumentarium i sprzętu pomocniczego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2020-01-23 2020-01-23 Adam Pietrzyk
SZP.270-62/2019 Utrzymanie czystości i obsługa pozamedyczna Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2020-01-17 2020-01-17 Adam Pietrzyk
SZP.270-41/2019 Dostawa odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu pomocniczego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2020-01-16 2020-01-16 Adam Pietrzyk
SZP.270-46/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora podstawowego i zapasowego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2019-12-09 2019-12-09 Adam Pietrzyk
SZP.270-58/2019 Dostawa implantów do zabiegów artroskopowych i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą instrumentarium i sprzętu pomocniczego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2019-12-04 2019-12-04 Adam Pietrzyk
SZP.270-66/2019 Zakupu sprzętu medycznego tj. ogrzewacza płynów infuzyjnych dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusz Daaba w Piekarach Śląskich Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2019-11-22 2019-11-22 Adam Pietrzyk
SZP.270-71/2019 Zakup sprzętu medycznego tj. podestu operacyjnego - 8 szt. w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusz Daaba w Piekarach Śląskich przy 41-940 ul. Bytomskiej 62 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2019-11-18 2019-11-18 Adam Pietrzyk
SZP.270-70/2019 Zakup sprzętu medycznego tj. stolika Mayo – 4 szt. w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusz Daaba w Piekarach Śląskich Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2019-11-14 2019-11-14 Adam Pietrzyk
SZP.270-18/2019 Dostawa produktów farmaceutycznych – leków cz.II Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2019-11-07 2019-11-07 Adam Pietrzyk
SZP.270-65/2019 Usługa obsługi serwisowej rezonansu magnetycznego MAGNETOM ESPREE firmy Siemens Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2019-11-04 2019-11-04 Adam Pietrzyk
SZP.270-37/19 Zakup sprzętu medycznego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2019-10-07 2019-10-07 Adam Pietrzyk
SZP.270-38/2019 Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych cz.2 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2019-10-04 2019-10-04 Adam Pietrzyk
SZP.270-23/2019 Dostawa produktów farmaceutycznych - leków Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2019-09-20 2019-09-20 Adam Pietrzyk
SZP.270-17/2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych, immunochemicznych, koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora, sprzętu pomocniczego i dostawą materiałów eksploatacyjnych Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2019-08-16 -- Adam Pietrzyk
SZP.270-8/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów do zabiegów artroskopowych i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą instrumentarium i sprzętu pomocniczego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2019-07-18 2019-07-18 Adam Pietrzyk
SZP.270-36/19 Usługi przeglądów technicznych, serwisu i napraw aparatów RTG Siemens Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2019-06-13 2019-06-11 Adam Pietrzyk
SZP.270-14/2019 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2019-06-06 -- Adam Pietrzyk
SZP.270-12/2019 Świadczenie usług pełnego serwisu pogwarancyjnego - przeglądów i napraw Tomografu komputerowego Discovery CT 750 HD oraz densytometru Lunar iDXA PRO Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2019-05-27 2019-05-27 Adam Pietrzyk
SZP.270-19a/2019 Świadczenie usługi obsługi serwisowej MR 3-0T MR 750W GEM produkcji GE Healthcare w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusz Daaba w Piekarach Śląskich przy 41-940 ul. Bytomskiej 62 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2019-04-04 2019-03-28 Adam Pietrzyk

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa