Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 181  pokazuj  pozycji

Dostawa implantów do zabiegów artroskopowych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą instrumentarium, sprzętu pomocniczego i wież artroskopowych SZP.270-14/2021 Postępowanie unijne Części: 4, 5, 6, 7 2021-09-22 15:49
Dostawa implantów do zabiegów artroskopowych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą instrumentarium, sprzętu pomocniczego i wież artroskopowych SZP.270-14/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2021-07-20 15:24
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów do złamań wraz z dzierżawą instrumentarium i sprzętu pomocniczego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. SZP.270-63/2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 2021-06-28 15:23
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków cz.III dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. SZP.270-64/2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4 2021-06-11 15:01
Usługa przeglądów technicznych, serwisu i napraw aparatów RTG Siemens Luminos dRF,Artis Zee MP, Ysio, Mobilet XP Eco, Mobilet XP Hybrid SZP.270-18/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-06-01 15:45
Usługa wykonania dokumentacji projektowej przebudowy oddziału 5 rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej na oddział chirurgii krótkoterminowej SZP.270-17/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-05-28 14:49
Modernizacja sieci LAN oraz WiFi i instalacja systemu monitoringu środowiska w ramach programu eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich SZP.270-3/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-05-07 14:17
Dostawa implantów kręgosłupowych wraz z dzierżawą instrumentarium SZP.270-57/2020 Postępowanie PZP Części: 27 2021-04-27 15:33
Usługa wykonania dokumentacji projektowej przebudowy oddziału 5 rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej na oddział chirurgii krótkoterminowej SZP.270-9-2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-04-16 16:42
Dostawa opatrunków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. SZP.270-44/2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 2021-04-16 15:36
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów do złamań wraz z dzierżawą instrumentarium i sprzętu pomocniczego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. SZP.270-63/2020 Postępowanie PZP Części: 3, 5, 6, 11 2021-04-01 15:15
Dostawa implantów kręgosłupowych wraz z dzierżawą instrumentarium SZP.270-57/2020 Postępowanie PZP Części: 7, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32 2021-03-26 15:05
Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunochemicznych wraz dzierżawą analizatorów oraz szkoleniem personelu - 2 SZP.270-67/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-02-24 15:36
Ochrona osób i mienia - Piekary Śląskie SZP.270-4/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-02-24 14:46
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków cz.I i II dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. SZP.270-42/2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 2021-02-22 15:37
Dostawa implantów kręgosłupowych wraz z dzierżawą instrumentarium SZP.270-57/2020 Postępowanie PZP Części: 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 41 2021-02-15 15:48
Dostawa implantów kręgosłupowych wraz z dzierżawą instrumentarium SZP.270-57/2020 Postępowanie PZP Części: 2, 3, 8, 15, 17, 18, 19, 29, 37, 39, 40 2021-01-18 16:01
Dostawa endoprotez wraz z dzierżawą instrumentarium i sprzętu pomocniczego SZP.270-53/2020 Postępowanie PZP Części: 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 2021-01-18 15:30
Dostawa endoprotez wraz z dzierżawą instrumentarium i sprzętu pomocniczego SZP.270-53/2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 21, 22 2020-12-31 13:51
Utrzymanie czystości i obsługa pozamedyczna SZP.270-46/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-29 15:31
Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do badań parametrów krytycznych wraz dzierżawą analizatora oraz szkoleniem personelu SZP.270-45/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-23 12:29
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. SZP.270-3/2020 Postępowanie PZP Części: 21 2020-12-16 16:03
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. SZP.270-3/2020 Postępowanie PZP Części: 1, 8, 19, 24 2020-11-27 14:06
Dostawa odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu pomocniczego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich SZP.270-4/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-10-26 15:49
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. SZP.270-3/2020 Postępowanie PZP Części: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 2020-09-25 15:05

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa