Lista postępowań PZP

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

ZP.270-31/2022 . Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie robót budowlanych pn. „Modernizacja budynku znajdującego się w kompleksie budynków szpitalnych w Piekarach Śląskich - budynek oddziału rehabilitacji”, Dz. nr 193/93 obręb ewid. 0002, Piekary Wielkie k.m. 11-1, polegające na modernizacji obiektu w zakresie: - branży budowlanej, w tym remont dachu i przebudowa klatki schodowej pod kątem ppoż; - instalacji Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-25 2022-08-11 10:00 --
ZP.270-53/2022 Modernizacja budynku znajdującego się w kompleksie budynków szpitalnych w Piekarach Śląskich - budynek główny (sanitariaty Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-25 2022-08-11 10:00 --
ZP.270-63/2022 Naprawa aparatu rtg Artis zee multi-purpose będącego na wyposażeniu Zamawiającego. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-02 2022-08-12 10:00 --
ZP.270-64/2022 zakup aparatu USG w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-19 2022-08-16 10:00 --
ZP.270-59/2022 Integracja systemu RIS/PACS w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w ramach eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-05 2022-08-17 10:00 --
ZP.270-46/2022 Dostawa wyrobów medycznych - IV Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-11 2022-08-17 11:00 --
ZP.270-50/2022 Dostawa butelek do posiewu krwi barwnikami i dodatkowymi akcesoriami wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i barwienia preparatów metodą Grama Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-03 2022-08-30 11:00 --
ZP.270-55/2022 Dostawa oprogramowania Bramka Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego eCareMed (BOSK) dla SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w ramach eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-01 2022-09-02 10:00 --
ZP.270-57/2022 Integracja systemu PIS z systemem HIS w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w ramach eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-04 2022-09-02 10:00 --
ZP.270-69/2022 Dostawa odczynników hematologicznych z zakresu hemostazy (koagulologia) wraz z dzierżawą analizatora Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-05 2022-09-02 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa