Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 87  pokazuj  pozycji

ZP.270-67/2022 Modernizacja Budynku Głównego SPW Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-14 2022-08-01 10:00 --
ZP.270-65/2022 Odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w Oddziałach zamiejscowych w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-11 2022-07-19 12:00 --
ZP.270-49/2022 Dostawa jednorazowego drobnego sprzętu laboratoryjnego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-08 2022-08-03 11:00 --
ZP.270-61/2022 Dostawa sprzętu komputerowego – zasilaczy awaryjnych UPS w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w ramach eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-05 2022-08-08 10:00 --
ZP.270-58/2022 Zakup systemu telekonferencyjnego w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w ramach eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-05 2022-08-05 10:00 --
ZP.270-54/2022 Rozbudowa instalacji tlenowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich w związku z COVID-19 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-27 2022-07-14 10:00 --
ZP.270-48/2022 Zakup i uruchomienie Systemu Transkrypcji w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w ramach eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-22 2022-07-25 10:00 --
ZP.270-47/2022 System kolejkowy - System sterowania ruchem pacjentów zintegrowany z HIS (oprogramowanie) wraz z dostawą urządzeń w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w ramach eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-22 2022-07-22 10:00 --
ZP.270-51/2022 Dostawa sprzętu komputerowego w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w ramach eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ZP.270-51/2022 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-17 2022-07-21 10:00 --
ZP.270-44/2022 Wykonanie wirtualnego spaceru po szpitalu w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w ramach eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-17 2022-07-20 10:00 --
ZP.270-42/2022 Wymiana aparatu Tomografii Komputerowej w Samodzielny Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-13 2022-07-20 10:00 --
ZP.270-35/2022 Dostawa odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-10 2022-07-07 11:00 --
ZP.270-16/2022 Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obarczonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-08 2022-07-21 10:00 --
ZP.270-23/2022 Modernizacja Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-07 2022-06-27 10:00 --
ZP270-45/2022 Usługa transportu krwi, sanitarnego i medycznego pacjentów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-30 2022-06-08 10:00 --
ZP.270-32/2022 Rozbudowa instalacji tlenowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich w związku z COVID-19 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-24 2022-06-10 10:00 --
ZP.270-29/2022 Dostawa materiałów biurowych – 3 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-24 2022-06-02 11:00 --
ZP.270-41/2022 Usługa przeglądów technicznych, serwisu i napraw aparatów RTG Siemens Luminos dRF, Ysio, Mobilet XP Eco, Mobilet XP Hybrid Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-20 2022-06-01 10:00 --
ZP.270-39/2022 Modernizacja dachu budynku Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach – połać południowa i połać wschodnia Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-17 2022-06-01 10:00 --
ZP.270-25/2022 Modernizacja Budynku Głównego Oddziału Rehabilitacji w Kochcicach w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-13 2022-06-01 10:00 --
ZP.270-38-2022 Usługa transportu krwi, sanitarnego i medycznego pacjentów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-29 2022-05-09 10:00 --
ZP.270-36/2022 Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-29 2022-06-03 10:00 --
ZP.270-33/2022 Modernizacja dachu budynku Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach – połać południowa i połać wschodnia Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-22 2022-05-09 10:00 --
ZP.270-30/2022 Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium, sprzętu pomocniczego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-13 2022-05-17 10:00 --
ZP.270-27/2022 Dostawa wyrobów medycznych - III Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-06 2022-05-26 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa